آچار آلن

برای بستن کانکتورهای تبدیلی بر روی شبکه برقدار نیاز به آچار آلن نمره 6 می باشد و با توجه به برقدار بودن پیچها در این نوع کانکتورها آچار حتما باید عایق باشد.

 

اطلاعات تماس

09156202530 قرائی
09155597682 خشنود
051-33721240