قرقره کابل کشی

از این ابزار در زمان کابل کشی ، برای استقرار مناسب کابل بر روی پایه ها استفاده می گردد.استفاده از این تجهیز علاوه بر جلوگیری از صدمه دیدن کابل در زمان کابل کشی ، موجب تسریع در عملیات کابل کشی نیز می گردد. قبل از کابل کشی باید برروی تمام پایه ها قرقره نصب شده و با عبور دادن کابل از داخل قرقره ها، کابل به صورت مناسبی بر روی پایه ها قرارگیرد. .

ساخته شده از ورق ضخامت 5 میلیمتر ، ترانس 12 ، جنس قرقره پلیمر ضد سایش ، دارای دو عدد بلبرینگ , اتصال توسط مهره جهت سهولت در تعویض قرقره . پوشش گالوانیزه