وینچ کابل کشی

در زمان چک نمودن و تنظیم فلش ، کل مجموعه کابل در داخل این تجهیز قرار گرفته و کشیده میشود.

با توجه به پلیمری بودن بدنه ی این نوع کلمپ و طول مناسب آن ، ازآسیب دیدگی پوشش کابل و وارد شدن فشار به هادی ها در زمان چک نمودن و تنظیم فلش پیش گیری می شود.

اطلاعات تماس

09156202530 قرائی
09155597682 خشنود
051-33721240