اچار کابل باز کن

به منظور باز نمودن کابل ها از یکدیگر یا جدا سازی مهار در زمان نصب کانکتور یا برای قرار دادن سیم مهار در داخل کلمپ های میانی، از این وسیله استفاده می شود.

 

اطلاعات تماس

09156202530 قرائی
09155597682 خشنود
051-33721240